Οδική Βοήθεια από 35€. Είμαστε ένα τηλεφώνημα μακριά σας στο 2109329668 - 6979460040

Οι υπηρεσίες μας

Η εταιρεία οδικής βοήθειας Τσάρμπας Γ. παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε:

  • ιδιώτες και φυσικά πρόσωπα, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας τόσο σε έκτακτα περιστατικά, όσο και σε σταθερή ετήσια βάση.  Ενδεικτικά αναπέρονται τα παρακάτω περιστατικά:
    1.  Περίπτωση μεταφοράς οχήματος λόγω βλάβης ή ατυχήματος
    2.  Περίπτωση ανάγκης αλλαγής ελαστικού,
    3.  Περίπτωση έλλειψης βενζίνης,

Τα παραπάνω αφορούν Ε.Ι.Χ, Φ.Ι.Χ,  αλλά και δίκυκλα.

  • επιχειρηματίες – εταιρίες (μεταφορά οχημάτων, οδική βοήθεια)
  • εκθέσεις αυτοκινήτων – μάντρες αυτοκινήτων (μεταφορές οχημάτων από και προς τις εκθέσεις ή τις μάντρες αυτοκινήτων).

Οι μεταφορές των οχημάτων γίνονται με ιδιόκτητα φορτηγά εντός της περιφέρειας Αττικής και σε συνεργασία με τους κατά τόπους συνεργάτες μας, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η επιτόπου επισκευή γίνεται πάντα από το έμπειρο υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας μας.


Επικοινωνήστε με την Οδική Βοηθεία για τις ανάγκες σας και άμεσα ένας εκπρόσωπος θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας!